Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studium podyplomowego „Menadżer w przemyśle”. Od 1974 roku związany z Kopalnią Węgla Brunatnego Turów, w której rozpoczynał pracę na stanowiskach robotniczych. Następnie sprawował funkcje kierownicze, a w 1999 r. został powołany na Tymczasowego Kierownika KWB Turów.

W latach 2000–2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu, a w latach 2010–2013 Dyrektora Oddziału Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Od 2004 r. Prezes Zarządu Związku Pracodawców Porozumienia Producentów Węgla Brunatnego, a od 2006 r. współprzewodniczący Zespołu Trójstronnego ds. Branży Węgla Brunatnego przy Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.