• p.o. Prezesa Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem
  Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od ponad piętnastu lat piastuje stanowiska menedżerskie.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia
  Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz studium podyplomowego „Menadżer w przemyśle”.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania
  Doktor nauk technicznych, absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Łódzkiej.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu
  Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej na kierunku projektowanie i budowa kopalń. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kopalnią węgla brunatnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  Życiorys
pgegiek_site