• pgegiek_prezes_jacek_kaczorowski_297x446_px.jpg
  Prezes Zarządu
  Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunkach górnictwo oraz zarządzanie i marketing. Od początku kariery zawodowej związany z jednym z największych w Europie przedsiębiorstw górniczych – Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów, gdzie zajmował najwyższe stanowiska menadżerskie. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu projektów w sektorze wydobywczym i energetycznym. Uczestnik prac Komitetu Górnictwa – Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, a także sekcji Ekonomiki Górnictwa w PAN.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia
  Absolwent Katedry Prawa i Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa, a także ukończył studia licencjackie o kierunku administracja - specjalność prawo pracy i kadr.
  Życiorys
 • jan_michalski_2s6a2939_tlo_kadr_na_www_297x446px.jpg
  Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych
  Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej o specjalności Systemy Informatyczne. Posiada rozległą wiedzę na temat funkcjonowania branży energetycznej i górniczej. Będąc Senatorem RP, w latach 2011-2015 pracował m.in. nad ustawami z zakresu prawa energetycznego, funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego, ustawą o OZE.
  Życiorys
 • wiktor_plociennik_2s6a2997_na_www_297x446px.jpg
  Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
  Absolwent wydziału ekonomiczno-socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku ekonomia. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.
  Życiorys
 • przemyslaw_skibinski_2s6a3027_297x446px.jpg
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku  informatyka i ekonometria. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu w grupach kapitałowych na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz wyceny nieruchomości w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Łódzkiego. Odbył wiele kursów i szkoleń z zakresu stosowania MSSF/MSR, konsolidacji sprawozdań finansowych, cen transferowych, prowadzenia ksiąg rachunkowych, wycen i zarządzania wartością przedsiębiorstwa.
  Życiorys
 • dariusz_stepczynski_2s6a2870_297x446px.jpg
  Wiceprezes Zarządu ds. Transformacji
  Doświadczony manager i doradca z wieloletnim stażem zawodowym. Magister finansów i bankowości, absolwent studiów podyplomowych z rachunkowości, doradztwa podatkowego i zarządzania podatkami oraz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz licznych kursów i szkoleń.
  Życiorys
pgegiek_site