• zdjecie-zkasztelewicz_297x446.jpg
  p.o. Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia
  Profesor nauk technicznych. Kierownik Katedry Górnictwa Odkrywkowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w 1975 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł naukowy doktora habilitowanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, a profesora nauk technicznych w 2013 r.
  Życiorys
 • slawomir_podkowka_cfo_297x446px.jpg
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  Doktor nauk humanistycznych, wieloletni nauczyciel akademicki m. in. w zakresie: polskiego systemu podatkowego i systemów krajów UE, doradztwa podatkowego, strategii podatkowych przedsiębiorstwa.
  Życiorys
 • norbert_grudzien.jpg
  Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji
  Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada tytuł MBA (Master of Business Administration) o specjalności Górnictwo i Energetyka. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od dwudziestu lat piastuje stanowiska menedżerskie.
  Życiorys
 • zbigniew_falek_3q0a2505_446.jpg
  Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT
  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w energetyce). Absolwent studiów doktoranckich oraz studiów magisterskich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych Skarbu Państwa), a także studiów magisterskich Wydziału Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności informatyka. Ukończył również studia podyplomowe Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz program o treści MBA The Strategic Leadership Academy, Executive Development Program Management II prowadzony przez Canadian International Management Institute we współpracy z Harvard Business School Publishing.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu
  Absolwent Katedry Prawa i Administracji Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł magistra prawa, a także ukończył studia licencjackie o kierunku administracja - specjalność prawo pracy i kadr.
  Życiorys
pgegiek_site