• Prezes Zarządu
  Ukończył wydział gospodarki narodowej na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz podyplomowe studium inwestycji w zakresie inwestycji kapitałowych i projektów rozwojowych firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, podyplomowe studium w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w Szkole Głównej Handlowej/Ernst&Young. Był również uczestnikiem kursu dla doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków do rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa. Obecnie jest uczestnikiem studiów EMBA.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Inwestycji i Zarządzania Majątkiem
  Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od ponad piętnastu lat piastuje stanowiska menedżerskie.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania
  Absolwent Politechniki Częstochowskiej w zakresie elektrotechniki, a także studiów podyplomowych menedżerskich na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych „Energetyka polska w Unii Europejskiej” na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów podyplomowych „Akademia Energetyki” Szkoły Głównej Handlowej.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia
  Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w 1975 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł naukowy doktora habilitowanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, a profesora nauk technicznych w 2013 r.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  Absolwent Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Na tej samej uczelni ukończył studia podyplomowe w zakresie Rynku Nieruchomości, Zarządzania Projektami Europejskimi oraz Rachunkowości. Ukończył także studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył między innymi pełniąc funkcję dyrektora i wicedyrektora ds. finansowych Zespołu Elektrowni Dolna Odra, Oddziału PGE GiEK w Szczecinie.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu
  Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej na kierunku projektowanie i budowa kopalń. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kopalnią węgla brunatnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  Życiorys
pgegiek_site