• pgegiek_prezes_a_legezynski_2s6a5173.jpg
  Prezes Zarządu
  Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej o specjalności Elektrownie i Gospodarka Energetyczna oraz podyplomowych studiów Akademii Energetyki w Szkole Głównej Handlowej. Ukończył również studia EMBA na Collegium Humanum w Warszawie.
  Życiorys
 • norbert_grudzien.jpg
  Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych i Transformacji
  Absolwent Politechniki Częstochowskiej, Wydziału Budowa Maszyn ze specjalnością Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne. Posiada tytuł MBA (Master of Business Administration) o specjalności Górnictwo i Energetyka. Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe w branży energetycznej i ciepłowniczej, w tym od dwudziestu lat piastuje stanowiska menedżerskie.
  Życiorys
 • zbigniew_falek_3q0a2505_446.jpg
  Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i ICT
  Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (zarządzanie ryzykiem w energetyce). Absolwent studiów doktoranckich i studiów magisterskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego (nadzór korporacyjny w spółkach kapitałowych Skarbu Państwa). Ukończył również studia magisterskie na Wydziale Matematyki Uniwersytetu Łódzkiego o specjalności informatyka, a także program o treści MBA The Strategic Leadership Academy, Executive Development Program Management II prowadzony przez Canadian International Management Institute we współpracy z Harvard Business School Publishing.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia
  Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w Krakowie w 1975 r. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w 1984 r. na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł naukowy doktora habilitowanego otrzymał w 2005 r. na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków, a profesora nauk technicznych w 2013 r.
  Życiorys
 • slawomir_podkowka_cfo_297x446px.jpg
  Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
  Absolwent studiów magisterskich na wydziale Zarządzania i Administracji WSP w Kielcach (obecnie Uniwersytet Świętokrzyski) i studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
  Życiorys
 • Wiceprezes Zarządu
  Absolwent Wydziału Górniczego Politechniki Śląskiej na kierunku projektowanie i budowa kopalń. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kopalnią węgla brunatnego na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
  Życiorys
pgegiek_site