Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku stacjonarnych studiów prawa. Od ponad dwudziestu lat wykonuje zawód adwokata prowadząc kancelarię ukierunkowaną na obsługę prawną przedsiębiorstw i jednostek samorządu terytorialnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w organach nadzorczych spółek kapitałowych. W latach 2013 -2024 członek rady nadzorczej Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu, w której piastował funkcję przewodniczącego.