Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Z powodzeniem prowadził bieżącą prawną obsługę podmiotów gospodarczych, reprezentując je także w ramach wielu postępowań sądowych i mediacyjnych.

W 2020 r. uzyskał wpis na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu prawa handlowego, gospodarczego, prawa pracy oraz postępowania cywilnego. 

Od kilkunastu lat zasiada w Radach Nadzorczych, działając w nich jako Przewodniczący lub Członek RN.

Obecnie obejmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Prawa i Zarządzania Korporacyjnego PGE Polskiej Grupy Energetycznej SA.

Kluczowe kompetencje: zarządzanie obszarem prawnym, nadzorem właścicielskim, współpraca przy bieżących, istotnych i priorytetowych projektach GK PGE, mediacje, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem ludzkim.