Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) oraz studiów podyplomowych organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Ernst&Young Academy of Business. Posiada uprawnienia ACCA - The Association of Chartered Certified Accountants. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu sprawozdawczości finansowej i podatków.

Pracę zawodową rozpoczął jako audytor w Ernst & Young a następnie pracował w BOT Górnictwo i Energetyka S.A. i wreszcie w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., gdzie obecnie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości i Podatków.

Podczas swojej kilkunastoletniej pracy w Grupie Kapitałowej PGE uczestniczył w wielu istotnych projektach, m.in.: pierwszej publicznej emisji akcji PGE (IPO), integracji spółek obrotu, dystrybucji i wytwarzania czy też w zakupie i integracji aktywów Dong Energy, Iberdrola i EDF Polska.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako Członek oraz Przewodniczący Rad Nadzorczych a także jako Członek Zarządu spółek Grupy Kapitałowej PGE.