Absolwent wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA Energetyka. Innowacje i nowe technologie w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Dotychczas zasiadał w Radach Nadzorczych kilkunastu spółek prawa handlowego, w tym należących do GK PGE.  Obecnie jest również członkiem rady nadzorczej Enesta sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli.

Pracował m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa (Departament Nadzoru Właścicielskiego i Departament Prywatyzacji), a także w BOT Górnictwo i Energetyka S.A., gdzie pełnił funkcję dyrektora w obszarze Nadzoru Właścicielskiego. Od lipca 2007 r. zatrudniony w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., obecnie na stanowisku Kierownika Operacyjnego Wydziału Nadzoru Właścicielskiego.