Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA Executive przy Uniwersytecie Gdańskim walidowane przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille. Ukończył kurs i zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Uczestnik wielu szkoleń z zakresu zarządzania projektami, zarządzania finansami i zarządzania ryzykiem. W PERN S.A. pełnił funkcje pełnomocnika zarządu ds. restrukturyzacji Spółki Siarkopol Gdańsk S.A.  Był kierownikiem projektu „Siarkopol 2017”. Pełnił nadzór nad bieżącą działalnością Spółki Siarkopol Gdańsk S.A. oraz opracowaniem i wdrażaniem planu kontynuowania działalności tej Spółki.

Podczas swojej kilkuletniej pracy w PGE S.A. pełnił m.in. obowiązki pełnomocnika Zarządu PGE S.A. do sprawowania indywidualnej kontroli wobec spółek zależnych prowadzących działalność remontową, brał udział w budowaniu koncepcji zarządzania projektami, programami i portfelami GK PGE oraz tworzeniu zasad współpracy pomiędzy spółkami z GK PGE w obszarze inwestycji, remontów oraz bieżącego utrzymania ruchu.

Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Członek i Przewodniczący Rad Nadzorczych.

Kluczowe kompetencje: zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem, zarządzanie kapitałem ludzkim.