Absolwent Politechniki Wrocławskiej z tytułem magistra inżyniera mechanika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, na której ukończył studia magisterskie o kierunku zarządzanie i marketing. Posiada dyplom MBA Program z akredytacją EQUIS w WSPiZ im. L. Koźmińskiego. Ukończył również Akademię Strategicznego Przywództwa w ICAN Institute, Harvard Business Review Polska oraz podyplomowe studia z zakresu górnictwa odkrywkowego na Politechnice Wrocławskiej. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, legitymując się Dyplomem Ministerstwa Skarbu Państwa. Uczestnik wielu kursów i szkoleń dotyczących zarządzania strategicznego, budowania wartości firmy, kontrolingu, zarządzania finansami oraz analizy finansowej.

W czasie swojej kariery zawodowej pełnił m.in. funkcje dyrektora Zakładu Produkcyjno-Remontowego oraz dyrektora ds. inwestycji i rozwoju w Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.         

Będąc Wiceprezesem w Zarządzie BOT Górnictwo i Energetyka współtworzył strukturę PGE GiE S.A., a także brał aktywny udział w przygotowaniu i wdrażaniu procesu połączenia PGE GiE S.A. z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Uczestnik m.in. Programu Konsolidacji, Programu Integracja oraz Programu Poprawy Efektywności.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i nadzoru nad Spółkami Prawa Handlowego, które zdobył podczas pełnienia funkcji w radach nadzorczych. Był m.in. Przewodniczącym Rady Nadzorczej PGE Elektrowni Turów S.A., Członkiem Rady Nadzorczej PGE Elektrowni Opole S.A., Przewodniczącym Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa RAMB Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorczej Eltur Serwis Sp. z o.o., a także Przewodniczącym Rady Nadzorczej Elmen Sp. z o.o.