Absolwent Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. Ukończył również studia podyplomowe Głównego Instytutu Górnictwa w zakresie „Bezpieczeństwo techniczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”, posiada też indywidualny certyfikat menedżera odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa technicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (MEx).

Od 25 lat pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Turów. Od 2009 roku pełni funkcję zastępcy sztygara oddziałowego w Oddziale Taśmociągów Węglowych i Sortowni Węgla. Wcześniej, w latach 2003-2009, był sztygarem zmianowym w Oddziale Transportu Nadkładu, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję nadgórnika w tym oddziale. Pracował również jako operator maszyn budowlanych i sprzętu technologicznego, a także jako ślusarz na odkrywce. We współpracy ze społecznym inspektorem pracy działa na rzecz poprawy warunków BHP na stanowiskach robotniczych. Udziela się w organizacjach społecznych, prowadząc działalność na rzecz środowisk górniczych, angażując się m.in. w utrzymanie górniczych tradycji.

Jako radny miasta Zawidów działał na rzecz rozwoju edukacji oraz upowszechnienia sportu wśród lokalnej młodzieży.