Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie praktycznego stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

W latach 2002 – 2006 był audytorem w Ernst & Young, a następnie pracował w BOT Górnictwo i Energetyka w Łodzi. Od 2007 roku pracuje w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., początkowo jako Z-ca Dyrektora Departamentu Rachunkowości, a od 2015 roku jako Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Podatków. W czasie zatrudnienia w PGE S.A. był członkiem rad nadzorczych kilku spółek Grupy Kapitałowej PGE.