• damian_bonner_667.jpg
  Przewodniczący RN
  Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył studia MBA Executive przy Uniwersytecie Gdańskim walidowane przez Institut d’Administration des Enterprises Aix–Marseille. Ukończył kurs i zdał egzamin na członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
  Życiorys
 • piotr_skrzydelski_667.jpg
  Wiceprzewodniczący RN
  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2001 r. zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Z powodzeniem prowadził bieżącą prawną obsługę podmiotów gospodarczych, reprezentując je także w ramach wielu postępowań sądowych i mediacyjnych.
  Życiorys
 • Sekretarz RN
 • tomasz_wisniewski_pgegiek_rn.jpg
  Członek RN
  Ekonomista, doktor ekonomii i finansów, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, HEC Paris oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wykształcenie zdobywał także w Irlandii i Kanadzie.
  Życiorys
 • daniel_malicki_rn.jpg
  Członek RN
  Absolwent wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia MBA Energetyka. Innowacje i nowe technologie w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej.
  Życiorys
pgegiek_site