• Przewodnicząca RN
  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
  Życiorys
 • Wiceprzewodniczący RN
  Absolwent Wydziału Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Handlowej.
  Życiorys
 • Sekretarz RN
  Absolwent wydziału elektrycznego Politechniki Łódzkiej i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
  Życiorys
 • Członek RN
  Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu oceny skutków regulacji na Uniwersytecie Warszawskim.
  Życiorys
 • Członek RN
  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w zakresie praktycznego stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.
  Życiorys
 • Członek RN
  Absolwent wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
  Życiorys
pgegiek_site