Spółka PGE GiEK S.A., zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami oraz w ramach przyjętych limitów, realizuje praktyki studenckie i absolwenckie.

Studentów oraz absolwentów zainteresowanych odbyciem praktyk w Centrali bądź Oddziałach Spółki zapraszamy do składania dokumentów aplikacyjnych, tj. właściwego formularza zgłoszenia na praktykę oraz podpisanej klauzuli informacyjnej, na co najmniej 1 miesiąc przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki.

pgegiek_site