W załączeniu Memorandum Informacyjne PGE Elektrownia Bełchatów S.A. opublikowane w związku z ofertą publiczną 396 438 224 akcji imiennych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L PGE Elektrownia Bełchatów S.A. (Spółka Przejmująca) dla wspólników PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów S.A., PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Turów S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłownia Kielce S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A., PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A., Energetyka Boruta Sp. z o.o. w związku z realizacją połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.