PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
tel.: 44 737 73 00
fax: 44 737 73 01
NIP: PL 769-050-24-95, Regon: 000560207
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy: 6 530 018 520,00 zł - kapitał w całości wpłacony.
e-mail: kancelaria.giek@gkpge.pl

Kontakt dla mediów:
Sandra Apanasionek – Rzecznik Prasowy PGE GiEK
tel. 44 737 75 38
tel. kom. 693 900 134
e-mail: sandra.apanasionek@gkpge.pl

Kontakt dla akcjonariuszy:
Biuro Zarządu
tel.: 44 737 71 64, 44 737 71 66

 

W sprawach związanych z Ochroną Danych Osobowych w PGE GiEK S.A. należy kontaktować się pod adresem: iod.gieksa@gkpge.pl.
Inspektorem Ochrony Danych w PGE GiEK S.A. jest Marcin Plisiecki.