PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
tel.: 44 737 73 00
fax: 44 737 73 01
NIP: PL 769-050-24-95, Regon: 000560207
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy w Łodzi, KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy: 6 450 307 050,00 zł - kapitał w całości wpłacony.
e-mail: kancelaria.giek@gkpge.pl

Kontakt dla mediów:
Sandra Apanasionek – Rzecznik Prasowy PGE GiEK
tel. 44 737 75 38
tel. kom. 693 900 134
e-mail: sandra.apanasionek@gkpge.pl

Iwona Paziak – Kierownik Biura Komunikacji
tel. 44 737 75 24
tel. kom. 663 996 260
e-mail: iwona.paziak@gkpge.pl

 

W sprawach dotyczących danych osobowych możesz skontaktować się:

z Inspektorem Ochrony Danych Panem Marcinem Plisieckim

adres e-mail: iod.gieksa@gkpge.pl

 

Biuletyn Informacji Publicznej PGE GiEK S.A.