PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna to jedna ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE – największego przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego w Polsce. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wydobywanie węgla brunatnego oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W skład PGE GiEK wchodzi 7 oddziałów zlokalizowanych na terenie 5 województw. Centrala spółki znajduje się w Bełchatowie.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna jest największym producentem węgla brunatnego, a także największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, pokrywającym ponad 30% zapotrzebowania na energię i dostarczającym niemal 45 tys. GWh energii elektrycznej rocznie do krajowego systemu elektroenergetycznego. W 2023 roku Oddziały PGE GiEK dostarczyły na rynki lokalne 3,1 mln GJ ciepła.

 

Oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna:

  • Elektrownia Bełchatów
  • Elektrownia Turów
  • Elektrownia Opole
  • Elektrownia Rybnik
  • Elektrownia Dolna Odra
  • Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów
  • Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

 

Dane Spółki: Nazwa: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna Adres siedziby: ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów NIP: 769-050-24-95 REGON: 000560207 KRS: 0000032334 Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 6 450 307 050,00 – kapitał w całości wpłacony.