Elektrownia Turów jest elektrownią cieplną, kondensacyjną, blokową z międzystopniowym przegrzewem pary i zamkniętym układem wody chłodzącej. Obecnie posiada 6 zainstalowanych bloków energetycznych. Paliwem podstawowym jest węgiel brunatny, dostarczany przenośnikami taśmowymi z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Elektrownia Turów jest najnowocześniejszym, spełniającym wszystkie wymogi w zakresie parametrów ekologicznych Unii Europejskiej zakładem produkującym energię elektryczną, także z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w postaci biomasy pochodzenia leśnego i rolnego. Zmodernizowane w 2006 r. bloki o mocy – 1, 2, 3 – 235 MW oraz  4, 5, 6 – 260 MW mają bardzo wysoką sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną. Dodatkowym atutem Elektrowni Turów jest jej strategiczne usytuowanie – położona jest u styku trzech granic Polski, Czech i Niemiec.Jest przedsiębiorstwem dającym gwarancje bezpieczeństwa energetycznego dla Dolnego Śląska, zapewniając rozwój gospodarczy regionu. Elektrownia Turów jest drugim pod względem ilości osób zatrudnionych pracodawcą na terenie Powiatu Zgorzeleckiego, a tym samym umożliwia stabilizację materialną i zawodową jego mieszkańców.

Obecnie moc zainstalowana Elektrowni Turów to 1 498,8 MWe. Produkcja energii elektrycznej netto w 2015 roku wyniosła 7,28 TWh, a sprzedaż ciepła w tym okresie – 0,665 mln GJ.

Więcej informacji na stronie internetowej www.elturow.pgegiek.pl