Elektrownia Turów jest elektrownią cieplną, kondensacyjną, blokową z międzystopniowym przegrzewem pary i zamkniętym układem wody chłodzącej. Obecnie posiada 7 zainstalowanych bloków energetycznych. Paliwem podstawowym jest węgiel brunatny, dostarczany przenośnikami taśmowymi z pobliskiej Kopalni Węgla Brunatnego Turów.

Elektrownia Turów jest najnowocześniejszym, spełniającym wszystkie wymogi w zakresie parametrów ekologicznych Unii Europejskiej zakładem produkującym energię elektryczną. W latach 2019 - 2021r. zmodernizowano bloki 1, 2, 3 zwiększając ich moc z  235 MW do 250 MW. Bloki  4, 5, 6 posiadają moc  261 MW. W 2021 roku oddano do eksploatacji nowo wybudowany blok o mocy 496MW. Wszystkie bloki mają bardzo wysoką sprawność przemiany energii chemicznej paliwa w energię elektryczną. Dodatkowym atutem Elektrowni Turów jest jej strategiczne usytuowanie – położona jest u styku trzech granic Polski, Czech i Niemiec. Elektrownia jest przedsiębiorstwem dającym gwarancje bezpieczeństwa energetycznego dla Dolnego Śląska oraz zapewnia rozwój gospodarczy regionu. Elektrownia Turów jest drugim pod względem ilości osób zatrudnionych pracodawcą na terenie Powiatu Zgorzeleckiego, a tym samym umożliwia stabilizację materialną i zawodową jego mieszkańców.

Obecnie moc zainstalowana Elektrowni Turów to 2 029 MW. Produkcja energii elektrycznej netto w 2021 roku wyniosła 10,06 TWh, a sprzedaż ciepła w tym okresie – 732 tys. GJ.

Więcej informacji na stronie internetowej www.elturow.pgegiek.pl