elo.jpg

Elektrownia Opole zlokalizowana jest w północnej części miasta Opola, poniżej ujścia rzeki Mała Panewdo Odry. Usytuowanie w tym rejonie zapewnia korzystne warunki zasilania zurbanizowanego i uprzemysłowionego południowo - zachodniego regionu kraju.

Elektrownia Opole jest kondensacyjną elektrownią cieplną blokową z zamkniętym układem wody chłodzącej.

 

Eksploatowanych jest 6 bloków energetycznych o łącznej mocy osiągalnej  ok. 3340 MW:

  • 4 bloki - o mocy osiągalnej odpowiednio: bl. nr 1 - 386 MW;  bl. nr 2 - 383 MW; bl. nr 3 - 383 MW;  bl. nr 4 - 380 MW, uruchomione w latach 1993÷1997;
  • 2 bloki - o mocy osiągalnej 2 x 905 MW, uruchomione w 2019 roku.

Pracujące bloki energetyczne charakteryzują się wysoką dyspozycyjnością i niskim współczynnikiem awaryjności.

Zdolności produkcyjne Elektrowni Opole, po wprowadzeniu do eksploatacji dwóch nowoczesnych bloków energetycznych, zwiększyły się ponad dwukrotnie i wynoszą aktualnie około 24 TWh energii elektrycznej rocznie.

Budowa ww. dwóch nowoczesnych bloków o mocy 905 MW każdy to największą inwestycja energetyczna w Polsce po 1989 roku.

Elektrownia Opole, wykorzystując polski węgiel kamienny, produkuje energię elektryczną dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz  ciepło dla lokalnych odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

Część możliwości produkcyjnych jest wykorzystywana jako rezerwa mocy dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Elektrownia Opole spełnia krajowe i unijne wymogi w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Zastosowanie najnowszej technologii na blokach nr 5 i 6 pozwoliło na ograniczenie emisji, a dzięki ich wysokiej spraw­ności emisja dwutlenku węgla na jednostkę wyprodukowanej energii jest niższaniż na pozostałych eksploatowanych blokach. Powstające podczas procesu produkcji energii elektrycznej uboczne produkty spalania (popiół, żużel, gips) wykorzystywane są gospodarczo, głównie w przemyśle budowalnym i drogownictwie. Elektrownia Opole stanowi przykład nowoczesnej technologicznie inwestycji, która podnosi poziom kultury ekologicznej w Polsce. Bardzo dobre wskaźniki eksploatacyjne oraz rezultaty w zakresie ochrony środowiska pozwalają zaliczyć Elektrownię Opole do czołowych polskich elektrowni cieplnych opalanych węglem kamiennym.

Więcej informacji na stronie internetowej www.elopole.pgegiek.pl