PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA – Oddział Elektrownia Opole zlokalizowana jest w północnej części miasta Opola, poniżej ujścia rzeki Mała Panew do Odry. Usytuowanie w tym rejonie zapewnia korzystne warunki zasilania zurbanizowanego i uprzemysłowionego południowo-zachodniego regionu kraju. Obszar ten, charakteryzujący się znaczącym zużyciem energii elektrycznej, pozbawiony był dogodnych jej źródeł.

Elektrownia Opole jest kondensacyjną elektrownią cieplną blokową, z zamkniętym układem wody chłodzącej. Eksploatowane są 4 bloki energetyczne uruchomione w latach 1993-1997 o łącznej mocy zainstalowanej 1492 MW (1×376 MW; 1×373 MW; 1×373 MW; 1×370 MW). Paliwem podstawowym jest węgiel kamienny. Wszystkie bloki wyposażone są w mokrą instalację odsiarczania spalin. Pracujące 4 bloki energetyczne charakteryzują się wysoką dyspozycyjnością i bardzo niskim współczynnikiem awaryjności.

Główne wyposażenie technologiczne bloków stanowią:

  • kocioł parowy, przepływowy BP-1150 o wydajności 1150 t/h,
  • turbozespół z turbiną 18K370,
  • generator GTHW360 o mocy znamionowej 360 MW.

Zdolności produkcyjne energii elektrycznej Elektrowni Opole wynoszą około 10 TWh rocznie. Część możliwości produkcyjnych była i jest nadal wykorzystywana jako źródło rezerw mocy i sprzedawana w ramach świadczenia regulacyjnych usług systemowych.

Bazując na węglu kamiennym produkuje energię elektryczną dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i cieplną dla odbiorców zlokalizowanych w jej pobliżu.

Oddział Elektrownia Opole spełnia wymogi polskie i Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska naturalnego. Wskaźniki emisji zanieczyszczeń wyróżniają Elektrownię Opole jako obiekt spełniający z nadmiarem podstawowe wymagania standardów krajowych i europejskich. Zagospodarowanie odpadów zbliżone jest tu do idealnego przypadku procesu bezodpadowego, co stanowi istotny element zmniejszania uciążliwości obiektu dla otoczenia. PGE Elektrownia Opole stanowi przykład nowoczesnej technologicznie inwestycji, która nie tylko podnosi poziom kultury ekologicznej w Polsce, lecz integruje środowisko lokalne nie zatracając jego tradycji regionalnej jako wartości kulturowej. Elektrownia Opole w 2000 roku została laureatem konkursu „Lider Polskiej Ekologii”. Bardzo dobre wskaźniki eksploatacyjne oraz rezultaty w zakresie ochrony środowiska stawiają Elektrownię Opole na czele wszystkich polskich elektrowni cieplnych opalanych węglem kamiennym.

Moc osiągalna: 1532 MW (1×386 MW; 1×383 MW; 1×383 MW; 1×380 MW).

Moc zainstalowana: 1492 MW (1×376 MW; 1×373 MW; 1×373 MW; 1×370 MW).

Więcej informacji na stronie internetowej www.elopole.pgegiek.pl