Podstawową działalnością Elektrowni Bełchatów jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.

Produkcja energii elektrycznej netto w 2017 roku osiągnęła wielkość  32,3 TWh, co stanowiło prawie 21 % energii wyprodukowanej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Jest to najwyższy udział w produkcji krajowej energii elektrycznej spośród wszystkich jej wytwórców. Ponadto Elektrownia Bełchatów ma prawie 68% udział w krajowej produkcji energii elektrycznej wytwarzanej na bazie węgla brunatnego.

Moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów w momencie przekazania do eksploatacji ostatniego z bloków w dniu 12.10.1988 r. wynosiła 4.320 MW.W latach 1997 –  2005 moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów była stopniowo zwiększana na wszystkich dwunastu blokach, co było efektem przeprowadzanych kolejno modernizacji turbin – o 10 MW na każdym bloku. Moc zainstalowana 12 bloków energetycznych w Elektrowni Bełchatów na koniec  roku 2005 wynosiła 4440 MW. W wyniku przeprowadzonych modernizacji turbin (części NP) nastąpiło zmniejszenie jednostkowego zużycia paliwa na każdym bloku energetycznym o około 3%.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną Elektrownia Bełchatów wprowadziła strategię zwiększania mocy, której założeniem była m.in. budowa nowego bloku energetycznego o mocy 858 MW. Zgoda na rozpoczęcie rozbudowy Elektrowni Bełchatów została wydana w 2001 roku przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Prace budowlane rozpoczęły się w 2006 roku, a zakończenie budowy nastąpiło w październiku 2011 roku. Nowy blok energetyczny spełnia wszystkie wymagania wynikające z Dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wykorzystywane są tutaj najnowocześniejsze i najlepsze dostępne technologie oraz światowe doświadczenia w zakresie realizacji i wyposażenia dużych bloków energetycznych. Inwestycja ta ma ogromne znaczenie dla polskiej elektroenergetyki, a także ma istotne znaczenie dla utrzymania rozwoju całego regionu bełchatowskiego oraz znacznej części województwa łódzkiego. Blok 858 MW jest największym blokiem energetycznym w Polsce, wytwarzającym energię elektryczną na bazie węgla brunatnego.

W  latach  2007 – 2016 Elektrownia Bełchatów realizowała Kompleksowy Program Rekonstrukcji i Modernizacji Bloków 3-12. Efektem przeprowadzonych modernizacji jest przedłużenie żywotności bloków oraz zwiększenie ich mocy osiągalnych. Na koniec roku 2016 (po zakończeniu modernizacji bloków nr 3 do 12) łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów wyniosła 5298 MW, a moc osiągalna wzrosła do 5472 MW.

Dążąc do poprawy efektywności, jakości i skuteczności organizacji Elektrownia Bełchatów prawie 20 lat temu wdrożyła i ciągle utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o specjalistyczne normy krajowe i międzynarodowe. Obecnie Elektrownia Bełchatów posiada Certyfikat PRS na Zintegrowany System Zarządzania, spełniający wymagania norm: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015, PN-N-18001:2004, PN ISO/IEC 27001:2013.

Więcej informacji na stronie internetowej www.elbelchatow.pgegiek.pl