W skład Zespołu Elektrociepłowni Bydgoszcz wchodzą trzy jednostki produkcyjne:

  • Elektrociepłownia Bydgoszcz I – zaopatrująca w ciepło i energię elektryczną zachodnią i centralną część Bydgoszczy,
  • Elektrociepłownia Bydgoszcz II – największa i najnowocześniejsza, stanowiąca podstawowe źródło zasilania miasta w ciepło i energię elektryczną,
  • Elektrociepłownia Bydgoszcz III – szczytowa, zlokalizowana na terenie Zakładów Chemicznych Zachem, organizacyjnie wchodząca w skład Elektrociepłowni Bydgoszcz II.

Podstawową działalnością spółki jest wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej oraz wytwarzanie, przesyłanie  i dystrybucja ciepła.

Produkcja energii elektrycznej w 2012 r. wyniosła 657 842 MWh brutto, produkcja ciepła wynosiła 6 692 188 GJ brutto.

Stosowane paliwo to węgiel kamienny, biomasa i olej opałowy.

 

Moc elektryczna brutto zainstalowana wynosi 252,4 MW, moc osiągalna cieplna 866 MWt.

Oddział Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz posiada system Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2004, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004. Więcej informacji na stronie internetowej www.zecbydgoszcz.pgegiek.pl