Elektrociepłownia Zgierz rozpoczęła działalność 1 maja 1998 roku jako Energetyka Boruta Sp. z o.o. tj. jako nowy podmiot gospodarczy wyłoniony ze struktur nieistniejących już Zakładów Przemysłu Barwników „BORUTA” S.A. w oparciu o elektrociepłownię przemysłową.

Elektrociepłownia wytwarza energię elektryczną w kogeneracji, a od 2008 roku wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej oparte jest na współspalaniu węgla, głównie brunatnego i biomasy. Oddział zajmuje się dystrybucją i sprzedażą swoich produktów. Prowadzi również pobór i uzdatnianie wody oraz działalność usługową w zakresie sprzedaży detalicznej szerokiej gamy asortymentów węgla z własnego składu opałowego dla mieszkańców miasta i okolic.

Oddział Elektrociepłownia Zgierz jest podstawowym wytwórcą ciepła dla miasta Zgierza, a także głównym dostawcą energii elektrycznej dla Parku Przemysłowego Boruta – Zgierz. W niedalekiej przyszłości istnieją realne szanse na rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej, na uciepłownienie Centrum Zgierza. Doprowadzenie ciepła do centrum pozwoli na likwidację dymiących kominów tych małych jak i tych dużych. Oddział współdziała z władzami Miasta dla realizacji wspólnego celu – współspalania przetworzonych na paliwo alternatywne, odpadów komunalnych.

Elektrociepłownia Zgierz posiada następujące jednostki wytwórcze:

Kotły:

  • Kocioł OF-100, zabudowany w 1987 roku jako OP-140, w 2003 roku przebudowany na kocioł z hybrydowym układem spalania z komorą spalania pyłowego nad komorą spalania fluidalnego. Moc cieplna 69 MW – obecnie kocioł podstawowy.
  • Kocioł wodny rezerwowo-szczytowy gazowo-olejowy LOOS UT-M64, zabudowany w 2013 roku. Mocy cieplna 18 MW.
  • Kocioł parowy rezerwowo-szczytowy, gazowo-olejowy VIESSMAN, zabudowany w 2016 roku. Moc cieplna 24 MW.

Turbozespoły:

  • Turbozespół nr 1 o mocy 16,7 MW, zabudowany w 1967 roku – turbina upustowa, obecnie jako rezerwowa.
  • Turbozespół nr 2, o mocy 22,4 MW, zabudowany w 2014 roku – turbina upustowo-kondensacyjna, obecnie jako jednostka podstawowa.

Moc zainstalowana cieplna wynosi 111 MWt, a elektryczna 39,1 MWe.

W 2015 roku produkcja energii elektrycznej wyniosła 121,6 GWh, a cieplnej 517 516 GJ. Moc osiągalna cieplna wyniosła 179,5 MWt, a moc osiągalna elektryczna 37,1 MWe. Stosowane paliwo w 2015 roku to węgiel brunatny (podstawowe), węgiel kamienny, gaz ziemny, olej opałowy lekki.

Więcej informacji na stronie internetowej www.eczgierz.pgegiek.pl