Elektrociepłownia Rzeszów jest podstawowym, scentralizowanym źródłem ciepła dla miasta Rzeszowa. Produkcję ciepła dla potrzeb miasta Rzeszowa  rozpoczęła na początku lat 80-tych XX wieku.

W 2003 roku został oddany do eksploatacji nowoczesny blok gazowo-parowy produkujący energię elektryczną w układzie skojarzonym z ciepłem.

W listopadzie 2014 roku został oddany do eksploatacji blok kogeneracyjny wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe (BGS). Jest to pierwsza tego typu instalacja w GK PGE i pierwszy tak duży blok silnikowy w Polsce.

W 2015 roku produkcja energii elektrycznej wyniosła: 636,982 brutto [GWh], a produkcja energii cieplnej 1858,778 brutto [TJ].

Więcej informacji na stronie internetowej www.ecrzeszow.pgegiek.pl