Elektrociepłownia Kielce jest największym producentem energii cieplnej dla miasta Kielce. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja energii elektrycznej i ciepła oraz przesył i dystrybucja ciepła.

Moc osiągalna wynosi 316 MWt, produkcja ciepła brutto w 2007 roku wyniosła 1 657 606,6 GJ. W grudniu 2008 roku ukończono budowę bloku energetycznego o mocy 10,5 MW, który produkuje energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu z wykorzystaniem biomasy.

Elektrociepłownia Kielce wyposażona jest w 1 kocioł WP 140 o mocy cieplnej 140 MWt, 5 kotłów wodnych o łącznej mocy cieplnej 146 MWt, 1 blok kogeneracyjny składający się z kotła parowego OR 50 opalanego węglem kamiennym, kotła parowego OS 20 opalanego biomasą (zrębki drzewne i z wierzby energetycznej), turbiny przeciwprężnej o mocy 10,5 MWe oraz stacji ciepłowniczej o mocy 30 WMt.

Elektrociepłownia Kielce posiada certyfikat – akredytację na wykonywanie badań węgla, żużla i popiołu. Certyfikat został wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej www.eckielce.pgegiek.pl