Elektrociepłownia Gorzów jest największym producentem ciepła dla 124-tysięcznego Gorzowa Wielkopolskiego i jednym z największych przedsiębiorstw energetycznych w regionie.

Od ponad 65. lat produkuje energię elektryczną i ciepło. Oba produkty Oddział wytwarza w skojarzeniu, tj. w jednym procesie technologicznym, dzięki czemu do środowiska emitowana jest znacznie mniejsza ilość zanieczyszczeń.

Elektrociepłownia posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę ciepłowniczą na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego, pracującą w układzie pierścieniowym, co pozwala przez cały rok w bezpieczny sposób dostarczać ciepło do odbiorców. Długość sieci ciepłowniczej to obecnie 120 km.

W skład Elektrociepłowni Gorzów wchodzą trzy jednostki produkcyjne:

ECI – zespół gazowo-parowy oddany do eksploatacji w 1999 r. Był pierwszym tego typu obiektem w Polsce. Zastąpił wyeksploatowane kotły parowe, wybudowane w latach 50.

W skład ECI wchodzą:

 • turbozespół gazowy typu GT8C o mocy elektrycznej 54,5 MW;
 • kocioł odzyskowy typu OUG83/140 z podgrzewaczem sieciowym;
 • turbozespół przeciwprężny typu DDM-55 o mocy elektrycznej 5 MW;
 • turbozespół upustowo-przeciwprężny 3P6-6 o mocy elektrycznej 6 MW.

ECII – blok węglowy, wybudowany w latach 70. To obecnie najstarsza część gorzowskiej elektrociepłowni, w której skład wchodzą:

 • kocioł parowy OP-140 o nominalnej mocy cieplnej 98,4 MW;
 • turbozespół ciepłowniczy upustowo-kondensacyjny TC 32 o mocy elektrycznej 32,0 MW.

ECIII – nowy blok gazowo-parowy przekazany do eksploatacji w lutym 2017 r. Jest podstawowym źródłem zasilania odbiorców w mieście w energię cieplną w wodzie grzewczej oraz parze technologicznej o mocy netto 138 MW elektrycznych i 100 MW cieplnych.

W skład nowego bloku gazowo-parowego wchodzą:

 • dwie turbiny gazowe SGT-800 (TG11 i TG12) o mocy elektrycznej 50,5 MW każda;
 • dwa kotły odzysknicowe (HRSG-11 i HRSG-12);
 • turbina parowa SST-400 (T10) o mocy elektrycznej 42 MW.

Elektrociepłownia Gorzów dysponuje zainstalowaną mocą elektryczną w wysokości 243,3 MW oraz mocą cieplną na poziomie 364 MW.

W 2017 roku w Elektrociepłowni Gorzów wyprodukowano 985 564 MWh energii elektrycznej oraz 1 808 406GJ ciepła. Stosowane paliwo to gaz ziemny zaazotowany z lokalnych złóż oraz węgiel kamienny.

W skład Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wchodzą również kotłownie lokalne:

 • 14 lokalnych kotłowni gazowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – moc zainstalowana 3,962 MW
 • 1 lokalna kotłownia miałowa w Marwicach – moc zainstalowana 0,45 MW.

W 2017 roku w kotłowniach lokalnych Oddziału Elektrociepłownia Gorzów wyprodukowano 17 373 GJ ciepła.

Elektrociepłownia Gorzów posiada Zintegrowany System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2009, Środowiskiem PN-EN ISO 14001:2005, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004 oraz System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji PN-EN ISO/ICE 27001:2014.

Więcej informacji na stronie internetowej www.ecgorzow.pgegiek.pl