Do konkursu na najlepsze projekty prospołeczne zgłoszono w 2018 roku 111 aktywności, z których 50 najwyżej ocenionych przez kapitułę, otrzymało od Fundacji PGE dofinansowanie w kwocie 5 tys. złotych na realizację zaplanowanych działań.

Oprócz 50 projektów wyłonionych w trakcie konkursu, w całej Polsce zrealizowanych zostało także 10 projektów liderów regionalnych. Sieć Liderów Wolontariatu to rozbudowana forma wolontariatu pracowniczego PGE, podczas której zespoły wolontariackie, składające się z co najmniej 10 osób, przez cały rok wykonują autorskie projekty skierowane do lokalnych społeczności. Każdy projekt otrzymał dofinansowanie w kwocie 10 tys. zł.

W tegorocznej edycji wolontariatu wzięło udział 95 pracowników spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wolontariusze PGE GiEK zrealizowali łącznie 13 projektów wolontariackich: 9 w ramach konkursu i 4 w ramach sieci liderów regionalnych.

Wśród zwycięskich projektów wolontariackich w ramach konkursu znalazły się:

 1. Ogród terapeutyczny – liderka Iwona Szostak z Oddziału ZEDO
 2. Modernizacja i doposażenie placu zabaw we wsi Opolno Zdrój – lider Daniel Kiżuk z Oddziału KWB Turów
 3. Remont gabinetu terapii oraz sypialni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Katarzyny Rogowiec w Wojcieszowie – liderka Anna Wilczyńska z centrali GiEK
 4. Mini Miasteczko Ruchu Drogowego dla Dzieci – liderka Małgorzata Tuśnia z Oddziału KWB Turów
 5. Modernizacja pomieszczenia jadalni szkolnej w celu utworzenia harcówki dla 7 Drużyny Harcerskiej „Leśni”, działającej przy SP nr 2 w Świeradowie-Zdroju – liderka Sylwia Holinka-Walczak z Oddziału Elektrownia Turów
 6. Dom dla kota - warsztaty budowania domów dla kotów miejskich – liderka Marta Konieczna z centrali GiEK
 7. Kolorowy świat w obiektywie. Cykl zajęć na temat fotografowania i fotografii dla podopiecznych Ośrodka Interwencyjno-Socjalizacyjnego w Bełchatowie – lider Artur Pierzyński z centrali GiEK
 8. „GRY - strzał w dziesiątkę” - cykl spotkań dla podopiecznych Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” – liderka Halina Sutor z Oddziału KWB Bełchatów
 9. „Oaza zieleni - miejsce spokoju, harmonii i wyciszenia”. Stworzenie ogrodu terapeutycznego – lider Karol Mateusiak z Oddziału KWB Bełchatów

Projekty liderów regionalnych:

 1. Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez wsparcie działalności Schroniska dla Zwierząt Małych w Dłużynie Górnej – liderka regionalna Aleksandra Dędek z Oddziału Elektrownia Turów
 2. Integracja społeczności lokalnej. Promocja harcerstwa i stworzenie harcówki w gminie Gomunice – lider regionalny Jerzy Jarmoń z Oddziału KWB Bełchatów
 3. Rozwijanie muzycznych pasji mieszkańców powiatu piotrkowskiego – lider regionalny Tomasz Odrzywół z Oddziału KWB Bełchatów
 4. Bezpieczny Dom i Szkoła - rozwój świadomości i wiedzy z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla mieszkańców miejscowości Skrzynna – lider regionalny Tomasz Tarnowski z Oddziału KWB Bełchatów

Program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” organizowany jest przez Grupę Kapitałową PGE oraz Fundację PGE, a jego głównymi celami są: pomoc lokalnym społecznościom, rozwój postaw prospołecznych wśród pracowników PGE oraz ich aktywizacja i integracja z lokalnymi społecznościami. Do tej pory, przez 5 lata trwania programu PGE „Pomagamy”, wolontariusze z Grupy Kapitałowej PGE zrealizowali 220 prospołecznych projektów na terenie całej Polski. Zmobilizowali współpracowników i własne rodziny, aby poświęcili swój wolny czas i razem zaangażowali się w propagowanie dobra oraz wprowadzenie trwałych i pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu.

pgegiek_site