Jako Grupa odpowiedzialna społecznie wspieramy lokalne społeczności wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. Akcję „Energetyczny tornister” zapoczątkowali 15 lat temu energetycy z Łodzi. W 2018 roku spółki PGE GiEK oraz PGE EJ1 razem z Fundacją PGE oraz we współpracy z lokalnymi samorządami i ośrodkami pomocy społecznej przekazały wyprawki szkolne dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które rozpoczęły naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Z inicjatywy PGE GiEK przy współpracy z Fundacją PGE oraz 26 placówkami pomocy społecznej, ufundowanych zostało 548 energetycznych tornistrów dla dzieci z 6 województw: dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz zachodnio-pomorskiego. Pierwszoklasiści w tornistrach otrzymali zeszyty, bloki rysunkowe, piórniki z wyposażeniem, farby, kredki, kleje, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do nauki.

Od początku trwania akcji energetycznymi tornistrami udało się obdarować łącznie 15 626 dzieci.