Uzyskanie certyfikatu „Green Office” nie tylko wiąże się z prestiżem i pozwala na wyróżnienie podmiotu na tle konkurencji oraz zmniejszenie oddziaływania firmy na środowisko, ale również niesie za sobą wymierne korzyści finansowe, w postaci obniżenia kosztów działania firmy poprzez wprowadzenie nowoczesnych ekologicznych rozwiązań.

Korzyści:

  • wiarygodne potwierdzenie spełniania parametrów ważnych ekologicznie,
  • uzyskanie wizerunku firmy przyjaznej dla środowiska,
  • udział w ogólnopolskiej inicjatywie, dającej możliwość wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy i wzajemnej promocji (marketing ekologiczny),
  • prestiż i wyróżnienie się na tle konkurencji,
  • wzrost świadomości ekologicznej pracowników oraz klientów firmy,
  • obniżenie kosztów działalności, dzięki bardziej racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą i odpadami.

Obecnie Spółka pracuje nad wdrożeniem certyfikatu we wszystkich 7 oddziałach.