Do konkursu na najlepsze projekty prospołeczne zgłoszono w 2019 roku 69 aktywności, z których 47 najwyżej ocenionych przez kapitułę, otrzymało od Fundacji PGE dofinansowanie na realizację zaplanowanych działań.

W tegorocznej edycji wolontariatu wzięło udział 68 pracowników spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wolontariusze PGE GiEK zrealizowali łącznie 13 projektów wolontariackich przepracowując prawie 4 tys. godzin wolontariackich.

Wśród zwycięskich projektów w ramach konkursu znalazły się:

1.     Iwona Szostak z O/ZEDO - Klub Terapeutyczny, który zrealizowany został we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną - Kołem w Gryfinie;

2.     Marta Konieczna z centrali GiEK – Remont świetlicy socjoterapeutycznej wraz z warsztatami edukacyjnymi nt.: energii elektrycznej dla dzieci i młodzieży, który zrealizowany został ze świetlicą im. św. Jana Bosko w Piotrkowie Trybunalskim;

3.     Artur Pierzyński z centrali GiEK – Z energią przez świat, który zrealizowany został z Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Bełchatowie;

4.     Małgorzata Wójcicka-Milewska z O/KWB Turów – Edukacja i turystyka piesza trasami pełnymi energii, który zrealizowany został z Sołectwem Jasna Góra;

5.     Dorota Bojakowska z O/KWB Turów - Bycie eko – warunkiem przetrwania ludzkości, który zrealizowany został na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni;

6.     Paulina Król-Migała z centrali GiEK - Przedszkolna Grupa Energii … Prąd otacza mnie, a Ja – Przedszkolak to wiem!!!, który zrealizowany został na rzecz Przedszkola Samorządowego nr 2 w Bełchatowie;

7.     Wojciech Sawicki z O/KWB Turów - Wymiana oświetlenia na energooszczędne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie na temat kształtowania odpowiedzialnych nawyków związanych z efektywnością energetyczną oraz korzyści wynikających z oszczędzania energii w szkole i domu, który zrealizowany został na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zgorzelcu;

8.     Karol Mateusiak z O/KWB Bełchatów - Oaza zieleni – miejsce spokoju, harmonii i wyciszenia – projekt zrealizowany na rzecz osób niepełnosprawnych, we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości”;

9.     Dariusz Olechnik z O/Elektrownia Turów - Z rakietą przy stole – zakup stołów oraz organizacja zajęć z tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych. Edukacja w zakresie zdrowego stylu życia, który zrealizowany został w Szkole Podstawowej nr 5 w Bogatyni;

10.   Tomasz Tarnowski z O/KWB Bełchatów - Z LED za pan brat, który zrealizowany został w Zespole Szkół w Burzeninie;

11.   Sylwester Ignatowicz z O/Elektrownia Turów - Podniesienie efektywności energetycznej pomieszczeń świetlicy wiejskiej, który zrealizowany został w Opolnie Zdroju;

12.   Andrzej Szostak z O/KWB Turów – projekt LEDszkole, który realizowany został na rzecz Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni;

13.   Sylwia Korczak z centrali GiEK - Odtworzenie radiowęzła szkolnego oraz warsztaty korzystania z tego kanału komunikacji, który zrealizowany został w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

Program wolontariatu pracowniczego PGE „Pomagamy” organizowany jest przez Grupę Kapitałową PGE oraz Fundację PGE, a jego głównymi celami są: pomoc lokalnym społecznościom, rozwój postaw prospołecznych wśród pracowników PGE oraz ich aktywizacja i integracja z lokalnymi społecznościami. Do tej pory, przez 6 lata trwania programu PGE „Pomagamy”, wolontariusze z Grupy Kapitałowej PGE zrealizowali 267 prospołecznych projektów na terenie całej Polski. Zmobilizowali współpracowników i własne rodziny, aby poświęcili swój wolny czas i razem zaangażowali się w propagowanie dobra oraz wprowadzenie trwałych i pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu.