Jako Grupa odpowiedzialna społecznie wspieramy lokalne społeczności wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni. Akcję „Energetyczny tornister” zapoczątkowali 16 lat temu energetycy z Łodzi. W 2019 roku spółki GK PGE: PGE SA, PGE GiEK, PGE EO oraz PGE EJ1 razem z Fundacją PGE oraz we współpracy z lokalnymi samorządami i ośrodkami pomocy społecznej przekazały wyprawki szkolne dzieciom z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, które rozpoczęły naukę w pierwszych klasach szkoły podstawowej.

Z inicjatywy PGE GiEK przy współpracy z Fundacją PGE oraz 26 placówkami pomocy społecznej, ufundowanych zostało 478 energetycznych tornistrów dla dzieci z 4 województw: dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego oraz zachodnio-pomorskiego. Pierwszoklasiści w tornistrach otrzymali zeszyty, bloki rysunkowe, piórniki z wyposażeniem, farby, kredki, kleje, nożyczki, plastelinę i inne przybory niezbędne do nauki.

Od początku trwania akcji energetycznymi tornistrami udało się obdarować łącznie 16 327 dzieci.