Działalność klubów HDK to nie tylko „oddawanie krwi”, ale stała wrażliwość na los drugiego człowieka. Dewizą krwiodawców jest służba w potrzebie dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Krwiodawcy mają możliwość oddania krwi praktycznie w każdym szpitalu, klinice czy innej placówce, gdzie przebywa potrzebujący.

W 2018 roku ponad 592 pracowników GiEK zrzeszonych było w klubach Honorowych Dawców Krwi. W trakcie całego roku oddali oni prawie 423 litry krwi.

Kropelka energii dla niepodległej w GiEK

PGE została partnerem akcji „Kropelka Energii dla Niepodległej”. Jest to cenna inicjatywa, integrująca środowisko zawodowe energetyków i jednocześnie wpisująca się w obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

​Patronat nad całą akcją objął minister energii Krzysztof Tchórzewski oraz minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski. Celem akcji było uczczenie polskich bohaterów.

We wszystkich lokalizacjach PGE GiEK, pracownicy mieli możliwość udziału w zbiórce krwi. W odpowiedzi na postawiony apel, do akcji przystąpiło 305 pracowników, którzy oddali łącznie 137 005 ml krwi. Krew można było oddawać w lokalnych punktach poboru krwi, a także podczas akcji krwiodawczych, organizowanych przez lokalne Kluby Honorowych Dawców Krwi.

Przy akcji „Kropelka Energii dla Niepodległej” współpracowali Honorowi Dawcy Krwi z Elektrowni i Kopalni Bełchatów, Elektrowni Turów oraz ZEDO, a także dawcy krwi z ZEC Bydgoszcz, EC Lublin Wrotków, EC Gorzów, EL Opole i Kopalni Turów oraz służby komunikacyjne, organizacyjne i HR ze spółki.