PGE GiEK S.A. przy realizacji projektów społecznych ściśle współpracuje z Fundacją PGE oraz Fundacją Elektrowni Rybnik. Fundacja PGE powstała w 2011 roku i jest jednym z filarów zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej PGE. Jest wspólną platformą komunikacji w zakresie działań prospołecznych dla wszystkich spółek Grupy.

Fundacja PGE realizuje programy własne oraz wspiera lokalne społeczności, m.in. w zakresie lecznictwa i ochrony zdrowia, nauki i edukacji oraz pomocy społecznej. Więcej informacji na temat Fundacji PGE można znaleźć tutaj.

Fundacja Elektrowni Rybnik realizuje projekty o charakterze lokalnym na terenie powiatu rybnickiego. Zakres działań fundacji jest wielokierunkowy a w szczególności związany z promocją zdrowia, edukacją, kulturą i sportem. Więcej informacji na temat fundacji można znaleźć tutaj.

Darowizny finansowe

Za realizację wsparcia finansowego w Grupie PGE odpowiada Fundacja PGE. O pomoc fundacji mogą starać się podmioty posiadające osobowość prawną, takie jak np.: fundacje i stowarzyszenia, uczelnie, domy dziecka, ośrodki opieki społecznej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego, zakłady opieki zdrowotnej (np. szpitale). Należy pamiętać, że Fundacja PGE nie wspiera osób fizycznych.

Informacje dotyczące wsparcia przez Fundację PGE można znaleźć tutaj.

Wnioski do Fundacji PGE można składać także za pośrednictwem naszej spółki, przesyłając stosowny wniosek dostępny poniżej na adres: malgorzata.maciak@gkpge.pl.

W razie pytań lub wątpliwości z panią Małgorzatą Maciak można skontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 pod numerem: 44 737 7382.

Darowizny rzeczowe

Realizacja darowizn rzeczowych realizowana jest bezpośrednio przez spółkę.

O wsparcie rzeczowe spółki mogą starać się podmioty posiadające osobowość prawną, takie jak np.: fundacje i stowarzyszenia, uczelnie, domy dziecka, ośrodki opieki społecznej, organizacje i instytucje działające na rzecz dobra publicznego, zakłady opieki zdrowotnej (np. szpitale). Należy pamiętać, że PGE GiEK nie wspiera osób fizycznych.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o darowiznę rzeczową jest przesłanie wniosku dostępnego poniżej wraz ze wszystkimi załącznikami, na adres: malgorzata.maciak@gkpge.pl.

W razie pytań lub wątpliwości z panią Małgorzatą Maciak można skontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 pod numerem: 44 737 7382.

PGE GiEK zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi beneficjentom, których wnioski nie otrzymały pozytywnej rekomendacji.