Organizator konkursu: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Uczestnicy konkursu: studenci dowolnego roku studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich z zakresu: planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, górnictwa oraz ochrony środowiska.

Cel konkursu: wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenów pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Obowiązujące terminy:

 1. ogłoszenie rozpoczęcia konkursu – 9 sierpnia 2022 r.,
 2. zgłaszanie prac konkursowych - od 1 marca do 20 marca 2023 r.,
 3. ocena prac konkursowych przez komisję konkursową - od 3 kwietnia do 7 kwietnia 2023 r.,
 4. rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników - 17 kwietnia 2023 r.,
 5. opublikowanie listy zwycięskich prac konkursowych w zakładce dedykowanej konkursowi, na stronie internetowej organizatora konkursu w dniu 18 kwietnia 2023 r.,
 6. wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu nastąpi podczas spotkania zorganizowanego przez organizatora, na które zostaną zaproszeni nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu.

 

Nagrody:

 • 20 000 PLN dla autora nagrodzonej pracy konkursowej i 10 000 PLN dla uczelni, z której wywodzi się zwycięzca konkursu

oraz

 • 10 000 PLN dla autora wyróżnionej pracy konkursowej i 5 000 PLN dla uczelni, z której wywodzi się osoba wyróżniona.

Rozstrzygnięcie konkursu

Komisja konkursowa nie przyznała nagrody głównej oraz głównego wyróżnienia dla żadnej z trzech zgłoszonych prac konkursowych. Jednocześnie komisja podjęła decyzję o przyznaniu wyróżnień specjalnych w wysokości 2000 zł dla autorów wszystkich zgłoszonych prac, za wkład i zaangażowanie w ich przygotowanie.

Autorzy prac:

 1. Aleksandra Arent
 2. Joanna Borysiak
 3. Maja Wieczorkiewicz

Sposób wręczenia wyróżnień specjalnych będzie ustalany indywidualnie z autorami prac.

Osoba do kontaktu:

Beata Nawrot-Miler

e-mail: beata.nawrot-miler@gkpge.pl

tel. stacjonarny: 44 737 7385

tel. kom.: 609 696 897

pgegiek_site