Organizator konkursu: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Uczestnicy konkursu: studenci dowolnego roku studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich z zakresu: planowania przestrzennego, urbanistyki, architektury, górnictwa oraz ochrony środowiska.

Cel konkursu: wyłonienie najlepszej koncepcji zagospodarowania terenów pogórniczych Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów.

Obowiązujące terminy:

  1. ogłoszenie rozpoczęcia konkursu – 9 sierpnia 2022 r.,
  2. zgłaszanie prac konkursowych - od 1 marca do 20 marca 2023 r.,
  3. ocena prac konkursowych przez komisję konkursową - od 3 kwietnia do 7 kwietnia 2023 r.,
  4. rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników - 17 kwietnia 2023 r.,
  5. opublikowanie listy zwycięskich prac konkursowych w zakładce dedykowanej konkursowi, na stronie internetowej organizatora konkursu w dniu 18 kwietnia 2023 r.,
  6. wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu nastąpi podczas spotkania zorganizowanego przez organizatora, na które zostaną zaproszeni nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu.

 

Nagrody:

  • 20 000 PLN dla autora nagrodzonej pracy konkursowej i 10 000 PLN dla uczelni, z której wywodzi się zwycięzca konkursu

oraz

  • 10 000 PLN dla autora wyróżnionej pracy konkursowej i 5 000 PLN dla uczelni, z której wywodzi się osoba wyróżniona.

 

Osoba do kontaktu:

Beata Nawrot-Miler

e-mail: beata.nawrot-miler@gkpge.pl

tel. stacjonarny: 44 737 7385

tel. kom.: 609 696 897

pgegiek_site