Działania sponsoringowe prowadzone przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna wspierają realizację strategii Społecznej Odpowiedzialności GK PGE, a w szczególności zmierzają do aktywnego kreowania wizerunku Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE, jako firmy godnej zaufania, dbającej o swoich interesariuszy, a zwłaszcza mieszkańców regionów, w których funkcjonują przedsiębiorstwa spółki, pracowników i środowisko naturalne.

Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej PGE GiEK S.A. realizowane są zgodnie z Procedurą – „Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w innych Spółkach Grupy Kapitałowej PGE”.

 • Spółka koncentruje działania sponsoringowe biorąc pod uwagę lokalny charakter wspieranych przedsięwzięć zgodny z miejscem prowadzonej działalności Spółki, zarówno centrali jak i Oddziałów.
 • Spółka wspiera projekty w następujących obszarach:
  • działalność kulturalna, w tym w obszarze kultury masowej, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
  • ekologia i ochrona środowiska;
  • promocja wiedzy, szczególnie poprzez konferencje, seminaria i kongresy dotyczące przedmiotu działalności Spółki;
  • nauka i szkolnictwo ze szczególnym uwzględnieniem nauk ścisłych związanych z przedmiotem działalności Spółki oraz z rozwojem nowych technologii;
  • inicjatywy społeczne służące budowie akceptacji dla działalności Spółki.

 

Zasady udzielania wsparcia

Informujemy, że warunkiem rozpatrzenia projektów z obszaru sponsoringu jest przesłanie do Departamentu Komunikacji (PD) PGE GiEK S.A. (m.dec@gkpge.pl) lub na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
Departament Komunikacji (PD)

wypełnionego i podpisanego formularza – „Wniosku o udzielenie wsparcia”, którego wzór znajduje się poniżej.

PGE GiEK zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi Podmiotom, których Wnioski nie otrzymały pozytywnej rekomendacji. Spółka kontaktuje się tylko z Podmiotami, których Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.