Działania sponsoringowe prowadzone przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna wspierają realizację strategii Społecznej Odpowiedzialności GK PGE,a w szczególności zmierzają do aktywnego kreowania wizerunku Spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE, jako firmy godnej zaufania, dbającej o swoich interesariuszy, a zwłaszcza mieszkańców regionów, w których funkcjonują przedsiębiorstwa spółki, pracowników i środowisko naturalne.

Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej PGE GiEK S.A. realizowane są zgodniez Procedurą – „Zasady prowadzenia działalności sponsoringowej w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w innych Spółkach Grupy Kapitałowej PGE”.

 • Spółka koncentruje działania sponsoringowe biorąc pod uwagę lokalny charakter wspieranych przedsięwzięć zgodny z miejscem prowadzonej działalności Spółki, zarówno centrali jak i Oddziałów.
 • Spółka wspiera projekty w następujących obszarach:
  • działalności kulturalnej, w tym w obszarze kultury masowej,
  • wydarzeń branżowych,
  • sportu amatorskiego,
  • sponsoringu obiektów – w tym w szczególności Sponsoring tytularny obiektów sportowych, kulturalnych i muzealnych,
  • współpracy z mediami poprzez Sponsoring audycji, wydawnictw, cykli itp., związanych z szeroko rozumianą energetyką lub promujących postawy i wydarzenia istotne z punktu widzenia dla najważniejszych zasad i wartości o charakterze uniwersalnym, takich jak patriotyzm, prawa człowieka itp.

Zasady udzielania wsparcia

Informujemy, że warunkiem rozpatrzenia projektów z obszaru sponsoringu jest przesłanie do Departamentu Komunikacji (PD) PGE GiEK S.A. (m.dec@gkpge.pl) lub na adres:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna
ul. Węglowa 5
97-400 Bełchatów
Departament Komunikacji (PD)

wypełnionego i podpisanego formularza – „Wniosku o udzielenie wsparcia”, którego wzór znajduje się poniżej.

Wnioski o wsparcie do realizacji w roku 2023, należy składać w okresie od 1 lipca do 31 października 2022 roku. Wnioski dostarczone w innym terminie nie będą uwzględnianie w Rocznym Planie sponsoringowym na rok 2023.

PGE GiEK zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi Podmiotom, których Wnioski nie otrzymały pozytywnej rekomendacji. Spółka kontaktuje się tylko z Podmiotami, których Wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone.