Działania sponsoringowe prowadzone przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. wspierają realizację strategii Społecznej Odpowiedzialności GK PGE, a w szczególności zmierzają do aktywnego kreowania wizerunku spółki oraz Grupy Kapitałowej PGE, jako firmy godnej zaufania, dbającej o swoich interesariuszy, a zwłaszcza mieszkańców regionów, w których funkcjonują przedsiębiorstwa spółki .

Spółka wspiera działania sponsoringowe biorąc pod uwagę lokalny charakter działalności beneficjentów planujących przedsięwzięcia zgodnie z miejscami prowadzonej działalności przez spółkę, zarówno centralę, jak i oddziały – nasze oddziały.

Spółka wspiera projekty między innymi w następujących obszarach:

  • działalności kulturalnej, w tym w obszarze kultury masowej,
  • wydarzeń branżowych,
  • sportu amatorskiego,
  • sponsoringu obiektów – w tym w szczególności Sponsoring tytularny obiektów sportowych, kulturalnych i muzealnych.

Zasady udzielania wsparcia

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o sponsoring jest przesłanie stosownego druku wraz ze wszystkimi załącznikami dostępnego poniżej na adres: monika.szymczyk@gkpge.pl.  W razie pytań lub wątpliwości z panią Moniką Szymczyk można skontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00 pod numerem: 44 737 73 13.

PGE GiEK zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi beneficjentom, których wnioski nie otrzymały pozytywnej rekomendacji.