Nasze podejście do odpowiedzialności jest zakorzenione w strategii biznesowej Grupy Kapitałowej PGE. Łączymy budowanie wartości dla akcjonariuszy, gwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego klientów i stabilność zatrudnienia pracowników z dbałością o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Zasady CSR wdrażamy w całym łańcuchu wartości energetyki: od wydobycia, poprzez wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż. Społeczna odpowiedzialność jest także jednym z kierunków rozwoju firmy w Strategii GK PGE na lata 2014-2020.

Budowanie długoterminowej wartości naszej firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Chcemy nie tylko informować, ale przede wszystkim prowadzić stały dialog z naszymi partnerami.

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wiąże się z oddziaływaniem na środowisko naturalne, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby stale zmniejszać wpływ na środowisko. Szczególnie ważne dla nas jest dbanie o tereny, na których realizujemy prace wydobywcze. Jeszcze przed rozpoczęciem prac, planujemy projekty mające na celu ich rekultywację.

Więcej informacji o tym jak zarządzamy wpływem na środowisko naturalne znajdziesz tutaj.

W ramach działań CSR, PGE GiEK od wielu lat angażuje się także w działania społeczne, charytatywne oraz sponsoring inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność gospodarczą. Więcej na ten temat w zakładkach: zaangażowanie społecznedziałalność charytatywna, działania sponsoringowe.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna realizuje różne programy CSR, dzięki którym staramy się nie tylko wpływać pozytywnie na otoczenie, pomagać potrzebującym, ale przede wszystkim edukować i angażować pracowników do wspólnych akcji.

Więcej informacji o realizowanych programach tutaj.