Podejście PGE GiEK S.A. do zrównoważonego rozwoju jest zakorzenione w strategii biznesowej Grupy Kapitałowej PGE, która łączy budowanie wartości dla akcjonariuszy, gwarantowanie bezpieczeństwa energetycznego klientów i stabilność zatrudnienia pracowników z dbałością o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

Cele zrównoważonego rozwoju realizowane są przez GK PGE w jego trzech wymiarach: gospodarczym, społecznym oraz środowiskowym i wdrażane są w całym łańcuchu wartości energetyki: od wydobycia, poprzez wytwarzanie, dystrybucję oraz sprzedaż.

Spółka realizując politykę zrównoważonego rozwoju wypełnia cele zrównoważonego rozwoju przyjęte w dokumencie „Przekształcenia naszego świata: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” podpisanym przez przywódców krajów członkowskich ONZ na szczycie, który odbył się w Nowym Jorku, we wrześniu 2015 roku. Agenda zawiera ambitne zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju, uwzględniające aspekty: ekonomiczny, społeczny i środowiskowy skupiające się wokół 5 obszarów: ludzie, planeta, dobrobyt, pokój oraz partnerstwo.

Budowanie długoterminowej wartości firmy uwzględnia, poza priorytetami biznesowymi, także trwałe relacje z otoczeniem oparte na zaufaniu, otwartości i dialogu. Chcemy nie tylko informować, ale przede wszystkim współpracować z naszymi partnerami.

Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych wiąże się z oddziaływaniem na środowisko naturalne, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby stale zmniejszać wpływ na środowisko. Szczególnie ważne dla nas jest dbanie o tereny, na których realizujemy prace wydobywcze. Jeszcze przed rozpoczęciem prac, planujemy projekty mające na celu ich rekultywację.

Więcej informacji o tym jak zarządzamy wpływem na środowisko naturalne znajdziesz tutaj.

W ramach działań CSR, PGE GiEK od wielu lat angażuje się także w działania społeczne, charytatywne oraz sponsoring inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych, w sąsiedztwie których prowadzi swoją działalność gospodarczą. Więcej na ten temat w zakładkach: działalność charytatywnadziałania sponsoringowe.

Wnioski o wsparcie z zakresu sponsoringu i darowizn należy sporządzić i przesłać do spółki na odpowiednich drukach, dostępnych w zakładkach działalność charytatywnadziałania sponsoringowe.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi możliwości wsparcia realizowanego przez spółkę i przesłanie stosownych dokumentów.

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna realizuje różne programy CSR, dzięki którym stara się nie tylko wpływać pozytywnie na otoczenie, pomagać potrzebującym, ale przede wszystkim edukować i angażować pracowników do wspólnych akcji.

Więcej informacji o realizowanych programach tutaj.