• Zmiany w zarządzie

  26.10.2018

  W związku ze złożeniem przez Prezesa Zarządu Pana Sławomira Zawadę rezygnacji z pełnionej funkcji, informujemy, że Rada Nadzorcza w dniu 26 października 2018 r. powierzyła czasowo Wiceprezesowi Zarządu ds. Finansowych Panu Radosławowi Rasale pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu.

  Aktualny skład Zarządu Spółki PGE GiEK przedstawia się następująco:

  •   Radosław Rasała – p.o. Prezesa Zarządu - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

  •   Krzysztof Domagała – Wiceprezes Zarządu ds. Wytwarzania

  •   Stanisław Żuk – Wiceprezes Zarządu ds. Wydobycia

  •   Andrzej Kopertowski – Wiceprezes Zarządu

  Więcej
 • Laur Białego Tygrysa dla Sławomira Zawady, prezesa PGE GiEK

  19.10.2018

  ,,Energetycy energetykom – laureaci laureatom’’ – pod takim hasłem od lat przyznawane są Laury Białego Tygrysa Polskiej Energetyki. To właśnie środowisko energetyków decyduje komu przyznać wyróżnienie. W tym roku, podczas konferencji ENERGETYKON „Energia-Klimat-Gospodarka-Społeczeństwo”, po raz dwudziesty drugi wręczono kryształowe statuetki. W tegorocznej edycji niezależna kapituła wyróżniła Sławomira Zawadę, prezesa zarządu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, za wybitny wkład w rozwój polskiej energetyki.

  Więcej
 • „Ciepła woda użytkowa” dla mieszkańców Kielc

  17.10.2018

  Elektrociepłownia Kielce, należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (spółka z Grupy Kapitałowej PGE), Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa podpisały 15 października list intencyjny rozpoczynający realizację na terenie Kielc programu „Ciepła woda użytkowa”. Równocześnie zawarto umowy o współpracy, dotyczące realizacji pierwszych dwóch inwestycji w ramach tego programu.

  Więcej
 • Bełchatowska „12” produkuje energię elektryczną od 30 lat

  15.10.2018

  Blok energetyczny nr 12 w Elektrowni Bełchatów, należącej do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółki z Grupy Kapitałowej PGE, produkuje energię elektryczną od 30 lat. Dokładnie 12 października 1988 r. przekazano do eksploatacji jednostkę o mocy 360 MW.

  Więcej
 • W PGE GiEK dobre nastroje społeczne przed Barbórką

  15.10.2018

  W PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółce z Grupy Kapitałowej PGE, zostały uregulowane kwestie płacowe na 2018 r. W każdym z 12 Oddziałów spółki PGE GiEK zostały zawarte porozumienia, które zakończyły kwestie sporne, uwzględniające zabezpieczenie interesów pracowników oraz gwarantujące szeroko rozumiany spokój społeczny.

  Więcej
 • Elektrociepłownia od kuchni

  11.10.2018

  Prawie 800 przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych odwiedziło w ramach dni otwartych Elektrociepłownię Gorzów. Najliczniejszą grupę zwiedzających stanowili najmłodsi – przedszkolaki z Gorzowa i sąsiednich miejscowości.

  Więcej
 • PGE GiEK EkoMistrzem dolnośląskiej ekologii!

  01.10.2018

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, znalazła się w gronie laureatów nagrody „#EkoMistrzowie dolnośląskiej ekologii” przyznanej przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu za realizację zadania „Budowa instalacji do ograniczenia emisji tlenków siarki z bloku nr 4 w Elektrowni Turów”.

  Więcej
 • PGE GiEK wyróżniona „Nowym Impulsem 2018”

  27.09.2018

  PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy Kapitałowej PGE, została wyróżniona „Nowym Impulsem 2018” za budowę Instalacji Termicznego Przetwarzania z Odzyskiem Energii (ITPOE) w Elektrociepłowni Rzeszów. Nagroda jest przyznawana przez wydawcę Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu wnp.pl.

  Więcej
 • PGE GiEK kontynuuje wspieranie szkolnictwa zawodowego w powiecie zgorzeleckim

  27.09.2018

  Nadzorowana przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna spółka MegaSerwis jest kolejnym przedsiębiorstwem z Grupy Kapitałowej PGE, które deklaruje wsparcie szkolnictwa zawodowego w powiecie zgorzeleckim. 21 września, w obecności Marzeny Machałek, sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, prezes spółki MegaSerwis, starosta zgorzelecki oraz dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia w tej placówce klas patronackich. W tym roku porozumienia i listy intencyjne ze szkołami branżowymi ze Zgorzelca i Bogatyni podpisały należące do PGE GiEK Kopalnia i Elektrownia Turów oraz spółka nadzorowana – Eltur-Serwis.

  Więcej
 • Elektrownia Dolna Odra z proekologiczną inwestycją

  25.09.2018

  25 września PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka należąca do Grupy Kapitałowej PGE, podpisała umowę na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla czterech bloków w Elektrowni Dolna Odra. Inwestycja, która powstanie na blokach energetycznych nr 5, 6, 7 i 8, pozwoli na dostosowanie Elektrowni Dolna Odra do zaostrzonych wymogów środowiskowych, które zaczną obowiązywać od 2021 roku. W praktyce wpłynie to na znaczną poprawę jakości powietrza w Szczecinie.

  Więcej

Nasze oddziały

pgegiek_site