Nasze oddziały

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Spółki ELBIS Sp. z o.o., ul. Instalacyjna 2, 97-427 Rogowiec, (Sekretariat Spółki) w dni robocze w godz. 730 -1430, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym, tj. do dnia 22 maja 2018 roku.