Nasze oddziały

Pisemne zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w siedzibie Spółki w Bogatyni przy ul. Młodych Energetyków 12, pokój nr 22, w dni robocze w godz. 700 - 1500 do dnia 25.05.2018 roku do godz. 1000.