Jedynym akcjonariuszem PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie.