Podstawowe informacje

Więcej

Ochrona środowiska naturalnego

Więcej

Osiągnięcia

Więcej

Aktualności

Barbórka 2016 – program

Opublikowano 2.12.2016 w kategorii Aktualności

Więcej

Emisje pod kontrolą – Elektrownia Pomorzany z kolejną inwestycją

Opublikowano 5.10.2016 w kategorii Aktualności

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna podpisała umowę na kolejną inwestycję w Elektrowni Pomorzany. Tym razem kontrakt obejmuje budowę instalacji odazotowania spalin w ramach trwającego „Programu inwestycyjnego Elektrowni Pomorzany”.  Wcześniej podpisana została umowa na budowę instalacji odsiarczania spalin. Dzięki programowi poprawi się jakość powietrza w Szczecinie, a elektrownia będzie mogła pracować kolejne 20 lat.

Więcej

Praca bloku nr 1 w Elektrowni Bełchatów po 2016 roku

Opublikowano 30.09.2016 w kategorii Aktualności

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. podtrzymała swoją wcześniejszą decyzję o przedłużeniu eksploatacji bloku 1 w Elektrowni Bełchatów po roku 2015 i pozostawianiu w eksploatacji tej jednostki wytwórczej także w roku 2017. Utrzymanie tej jednostki poprawi bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, które zapewnia Operator Sieci Przesyłowej. Warunki przedłużenia pracy tej jednostki określone zostały w oparciu o zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska […]

Więcej
© PGE Polska Grupa Energetyczna SA