• „Nie pozwolimy na utratę polskiej suwerenności energetycznej” – komentarz spółki PGE GiEK po rozprawie z powództwa Fundacji Greenpeace

  18.05.2022

  18 maja 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi, odbyła się pierwsza rozprawa w procesie z powództwa Fundacji Greenpeace Polska przeciwko spółce PGE GiEK. Aktywiści domagają się osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla ze wszystkich elektrowni spółki w ciągu najbliższych 8 lat, czyli chcą całkowitego zamknięcia aktywów pokrywających ok. 40 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

  Elektrownie PGE GiEK są i będą w najbliższych latach kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Polski, ale i całej Europy. Bezprecedensowy pozew aktywistów z Fundacji Greenpeace godzi nie tylko w nasze bezpieczeństwo energetyczne, ale również w bezpieczeństwo Unii Europejskiej, które dziś, w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę, powinno być dla wszystkich najwyższą wartością.

  Ubiegły rok, w którym w Polsce zanotowano rekordowe zapotrzebowanie na energię, pokazał jak ważne są stabilne źródła energii w europejskim systemie energetycznym. Taką stabilizację dają Polsce elektrownie konwencjonalne, które w każdym momencie mogą dostarczyć do systemu tyle energii, ile aktualnie potrzeba.

  Polska jest częścią nie tylko polskiego, ale również europejskiego systemu energetycznego. Od naszej wewnętrznej stabilności energetycznej zależy dziś, w czasach wojny i kryzysu na światowym rynku energetycznym, stabilność energetyczna całej Europy. To ogromna odpowiedzialność, której bez wahania się podejmujemy, aby nikomu nie zabrakło prądu wtedy, gdy jest on potrzebny.

  PGE GiEK realizuje przyjętą dwa lata temu strategię Grupy PGE, określającą niskoemisyjny kierunek zmian w polskiej energetyce. Proces przejścia na energetykę nisko i zeroemisyjną musi być odpowiednio rozłożony w czasie, tak, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale także uwzględniać kwestie społeczne i ekonomiczne takiej transformacji.

  Od samego początku stoimy na stanowisku, że jesteśmy otwarci na konstruktywny dialog nie tylko z Fundacją Greenpeace, ale również z innymi interesariuszami zewnętrznymi. Chcemy, aby nasze argumenty zostały wysłuchane, ponieważ stanowią one o przyszłości naszego kraju, jego bezpieczeństwie oraz przyszłym kształcie polskiej gospodarki. Nie pozwolimy jednak na utratę polskiej suwerenności energetycznej, która w obecnej sytuacji geopolitycznej jest polską racją stanu.

  Podczas rozprawy obie Strony potwierdziły, że zależy im na zawarciu ugody, chociaż przypomnijmy, że prowadzone w ubiegłym roku w tej sprawie mediacje pomiędzy Fundacją Greenpeace i spółką PGE GiEK zakończyły się z woli Greenpeace zaledwie po jednym spotkaniu mediacyjnym.

  Więcej
 • Rodzina sokołów wędrownych z Elektrowni Bełchatów powiększyła się o cztery pisklęta

  18.05.2022

  Sokoły wędrowne, jeden z najrzadziej występujących w Polsce gatunków ptaków, na dobre zadomowiły się w Elektrowni Bełchatów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna z Grupy PGE. W tym roku sokoli rodzice doczekali się aż czterech piskląt, które dzisiaj zostały zaobrączkowane.

  Więcej
 • Bezprecedensowy atak Greenpeace na suwerenność energetyczną Polski

  17.05.2022

  18 maja 2022 r. w Sądzie Okręgowym w Łodzi rozpocznie się proces z powództwa Fundacji Greenpeace Polska przeciwko spółce PGE GiEK, w którym aktywiści domagają się całkowitego zamknięcia wszystkich elektrowni spółki w ciągu najbliższych 8 lat.

  Pozew aktywistów ekologicznych z Fundacji Greenpeace przeciwko największemu krajowemu wytwórcy energii jest bezprecedensowy – wg dostępnych informacji, nigdy dotąd, w żadnym innym kraju UE, Greenpeace nie zażądał zamknięcia wszystkich konwencjonalnych aktywów wytwórczych w tak krótkiej perspektywie czasowej. Tymczasem są w Europie kraje, które emitują więcej dwutlenku węgla niż Polska.

  Wyłączenie elektrowni, które dziś pokrywają ok. 36 % krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną, w tak krótkim czasie całkowicie zdestabilizowałoby polski system energetyczny doprowadzając do przerw w dostawie energii oraz dalszego, nawet kilkukrotnego wzrostu jej cen. Tak duże i gwałtowne obniżenie mocy zainstalowanych nie pozostałoby bez wpływu na rynek energii w całej Unii Europejskiej. Pozew organizacji Greenpeace można interpretować więc nie tylko jako działanie na szkodę polskiej gospodarki i polskich obywateli oraz atak na krajową suwerenność energetyczną, ale również jako chęć zachwiania stabilnością gospodarki całej Unii Europejskiej.

  W obecnej sytuacji geopolitycznej związanej z wojną na Ukrainie, z uwagi na problemy z dostawami surowców energetycznych, budowanie bezpieczeństwa energetycznego wiąże się z dodatkowymi wyzwaniami i kosztami. Tym bardziej zadziwiająca jest postawa Fundacji Greenpeace, która domaga się wyłączenia krajowych elektrowni zasilanych przede wszystkim polskim paliwem pochodzącym z dwóch kopalń węgla brunatnego w Bełchatowie i w Turowie oraz z krajowych kopalń węgla kamiennego. Elektrownie te w 2021 r. dostarczyły energię do niemal co drugiego odbiorcy w Polsce - do gospodarstw domowych, obiektów użyteczności publicznej, firm, samorządów.

  Spełnienie żądań Greenpeace byłoby zaprzeczeniem idei sprawiedliwej transformacji energetycznej. Dzika transformacja forsowana przez Greenpeace miałaby katastrofalne skutki zarówno na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej i bezpieczeństwa energetycznego Polski. Spowodowałaby uzależnienie się Polski od energii pochodzącej z zagranicznych źródeł i częstokroć wytwarzanej z wysokoemisyjnych surowców importowanych spoza Unii Europejskiej. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, potrzebujemy w polskiej energetyce stabilności i samowystarczalności energetycznej i stanowczo sprzeciwiamy się każdemu działaniu, które godzi w bezpieczeństwo Polski, również to energetyczne, oraz w jej pozycję na mapie Europy.

  Na początku 2021 r. pomiędzy stronami prowadzone były mediacje, których celem było podjęcie próby polubownego rozstrzygnięcia sporu wszczętego przez Greenpeace. Po zaledwie jednym spotkaniu, z inicjatywy przedstawicieli Greenpeace mediacje zostały zakończone. Kolejną odsłoną sprawy jest rozpoczynający się jutro proces sądowy, który należy odczytywać jako chęć eskalowania przez Greenpeace sporu i storpedowania realizowanej przez Grupę PGE transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

  Więcej

Nasze oddziały

pgegiek_site